Strona główna - Miejski Urząd Pracy w Olsztynie


Aktualności

Komunikat

Jeżeli jesteś pracodawcą/przedsiębiorcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia finansowego z urzędu pracy przy zatrudnianiu osób bezrobotnych lub przy organizacji stażu sprawdź przed złożeniem wniosku czy nie zalegasz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP. Urząd pracy od dnia 01.02.2018r. ma możliwość ...

Zmiana rachunków bankowych Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie

UWAGA! Od 1 lutego 2018 roku będą obowiązywały nowe rachunki bankowe. Obsługę bankową będzie realizował PKO Bank Polski SA.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji składamy wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy partnerom rynku pracy za dotychczasową współpracę i pomoc w naszych działaniach na...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków:  o organizację stażu,  o organizację prac interwencyjnych,  o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego,  o przyznanie dofinansowania...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 22.01.2018 r. do 22.02.2018 r. włącznie (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę