Strona główna - Miejski Urząd Pracy w Olsztynie


Aktualności

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Wracam na rynek pracy”.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Wracam na rynek pracy”. Program jest skierowany do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych. Program jest realizowany od 13.03.2018 r. do 31.12.2018 r. W ramach programu...

Olsztyńskie Targi Pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do udziału w Olsztyńskich Targach Pracy, które odbędą się w dniu 11.04.2018 roku w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie ul. Żołnierska 15

Zmiana rachunków bankowych Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie

UWAGA! Od 1 lutego 2018 roku będą obowiązywały nowe rachunki bankowe. Obsługę bankową będzie realizował PKO Bank Polski SA.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji składamy wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy partnerom rynku pracy za dotychczasową współpracę i pomoc w naszych działaniach na...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków:  o organizację stażu,  o organizację prac interwencyjnych,  o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego,  o przyznanie dofinansowania...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę