Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 27.06.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie od 27.06.2018 r. do 20.07.2018 r. włącznie (data wpływu do Urzędu).

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 27.06.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie od 27.06.2018 r. do 20.07.2018 r. włącznie (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po...

Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu zaprasza do udziału w Biskupieckich Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się w dniu 06.06.2018 roku w godz. 10.00-13.00 w Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu ul. Aleja Broni 14

Uwaga pracodawcy i osoby bezrobotne !!!!

Uwaga pracodawcy i osoby bezrobotne !!!! Ostatni moment aby w ramach RPO złożyć wniosek na poniższe formy wsparcia*:  dofinansowanie działalności gospodarczej,  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  staż,  szkolenie indywidualne. Szczegóły pod nr tel. 89 5372809 bądź w siedzibie Urzędu: Miejski Urząd Pracy w...

II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań w Olsztynie

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie i Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego są partnerami wspierającymi organizację drugiej edycji Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018. Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na terenie Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 33C. Organizatorem przedsięwzięcia jest Firma Rusztowania...

RODO

RODO - Klauzula informacyjna dla klientów urzędu     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje z 25.05.2018 r. przyjmowanie wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje z 25.05.2018 r. przyjmowanie wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą do 25.05.2018 r. włącznie. MUP nadal posiada środki na organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia kwalifikujących się do Regionalnego...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie posiada jeszcze wolne środki dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie posiada jeszcze wolne środki dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że 22.05.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych do 29 roku życia

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że 22.05.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w MUP w Olsztynie, należących do kategorii NEET w ramach projektu POWER współfinansowanego ze środków...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego z dniem 08.05.2018 r.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że posiada środki na finansowanie bonów szkoleniowych dla osób do 30 r.ż. wyłącznie w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto Olsztyn (III)

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że posiada środki na finansowanie bonów szkoleniowych dla osób do 30 r.ż. wyłącznie w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie – miasto Olsztyn (III)

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację i finansowanie prac interwencyjnych. Wnioski przyjmowane będą do dnia 18.05.2018 r. włącznie.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację i finansowanie prac interwencyjnych. Wnioski przyjmowane będą do dnia 18.05.2018 r. włącznie.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków na refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia lub opieki nad osobą zależną z dniem 30.04.2018 r.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków na refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia lub opieki nad osobą zależną z dniem 30.04.2018 r.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że posiada wyłącznie środki na rozpoczęcie działalności skierowane dla osób bezrobotnych

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że posiada wyłącznie środki na rozpoczęcie działalności skierowane dla osób bezrobotnych: 1. w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi...

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 14.05.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację stażu w ramach programu specjalnego pn. „Wracam na rynek pracy”.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 14.05.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację stażu w ramach programu specjalnego pn. „Wracam na rynek pracy”.

Podsumowanie II Olsztyńskich Targów Pracy

W dniu 11.04.2018 roku w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie, odbyły się II Olsztyńskie Targi Pracy. Organizatorami Targów byli: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Centrum...

Wyświetlanie 1 - 15 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę