Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

 • Uwaga zmiana sposobu rozliczeń dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników - COVID-19

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.07.2020 r. istnieje możliwość wypełnienia oraz złożenia Formularza rozliczeniowego dotyczącego otrzymanego wsparcia w ramach Art. 15zzb, Art. 15zzeArt. 15zze2 za pośrednictwem portalu praca.gov.pl W związku z powyższym zachęcamy do rozliczania się z otrzymanego dofinansowania w ww. formie. Przypominamy o...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 03.08.2020 r. rozpoczyna się II nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 03.08.2020r. do 14.08.2020r. włącznie (data wpływu do urzędu). Wnioski będą rozpatrywane...

 • Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielonej w wysokości do 5000,00 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki.

 • Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 30.06.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dotację i bon na zasiedlenie

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 30.06.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o: • dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej oraz • o przyznanie bonu na zasiedlenie. Złożone po ww. terminie wnioski będą rozpatrywane odmownie. Jednocześnie informujemy, że Miejski Urząd Pracy w Olsztynie będzie czynił...

 • ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (DO 5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM oraz zmiany do innych dofinansowań wypłacanych przez urząd pracy

  ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK ( DO 5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM oraz zmiany do innych dofinansowań wypłacanych przez urząd pracy:  Od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy zwalniające mikroprzedsiębiorcę z obowiązku składania wniosków o umorzenie pożyczki (do 5 tyś zł). Pożyczki będą umarzane automatycznie przez Urząd, po...

 • DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

  Od 21.06.2020 r. można już wnioskować o dodatek solidarnościowy do ZUS. UWAGA! Jeżeli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy pamiętaj o niezwłocznym poinformowaniu właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego ( druk oświadczenia do pobrania poniżej oraz w zakładce Dokumenty do pobrania -...

 • III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie ogłasza, że od 22.06.2020 r. odbędzie się kolejny III nabór (nabór ciągły) wniosków o: o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,...

 • Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że od dnia 01.06.2020 r. wznawia nabór wniosków.

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że od dnia 01.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski:  o organizację stażu,  o organizację prac interwencyjnych,  o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego,  o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na założenie lub przystąpienie do spółdzielni...

 • Ważny komunikat dotyczący rozpatrywania wniosków o pożyczki

  Informujemy, że od dnia 22 maja 2020 roku potwierdzeniem zawarcia umowy o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy będzie wypłata środków na rachunek przedsiębiorcy. Powyższe oznacza, że przelew środków kończy obsługę wniosku o udzielenie pożyczki i umowa nie będzie odsyłana do przedsiębiorcy. Powyższe jest zgodne ze...

 • Ważny komunikat dotyczący terminów rozpatrywania wniosków

  Ważny komunikat dotyczący terminów rozpatrywania wniosków przedsiębiorców o uzyskanie pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej. Szanowni Państwo od 2 kwietnia do Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie wpłynęło już 10 tys. wniosków przedsiębiorców o udzielenie pomocy finansowej, w tym w formie pożyczki w wysokości 5...

 • II nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej.

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie ogłasza, że w dniach od 20.05.2020 r. do 02.06.2020 r. odbędzie się kolejny II nabór wniosków o: o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia...

 • Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii nadal brak jest możliwości bezpośredniej obsługi klientów

 • UWAGA!!! ZMIANY ZASAD UDZIELANIA POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

  O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w...

 • Nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej.

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie ogłasza, że w dniach od 20.04 do 04.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o:  udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,...

 • Komunikat

  Aktualizacja 16.04.2020 r. Szanowni Państwo W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w celu minimalizacji skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, reorganizujemy funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Od 17.03.2020 roku Miejski Urząd Pracy w Olsztynie dla KLIENTÓW będzie ZAMKNIĘTY...

Wyświetlanie 1 - 15 z 128 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę