Aktualność - Miejski Urząd Pracy w Olsztynie


Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że od 23.08.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 tj. dla osób w wieku powyżej 30 roku życia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę